Ga naar content Ga naar footer

Smart building Middenkaderfunctionaris

BBL BTO

Niveau 4

Gildeweg 18 Barneveld

Gildeweg 18 Barneveld

Wil jij aan het werk voor duurzame en toekomstgerichte gebouwen? De opleiding smart building is dé opleiding op het gebied van bouw en installatietechniek! Je leert alles over de voorbereiding en uitvoering van innovatieve en toekomstbestendige projecten. Daarnaast begeleid je technische werkzaamheden en controleer je begrotingen en offertes. Kennis, verantwoordelijkheid en expertise, dat is wat bij jouw beroep centraal staat. De opleidingen elektrotechniek, installatietechniek en bouwkunde in één om zo slimme en duurzame projecten te kunnen realiseren. Ga jij de uitdaging aan?

elektrotechniek_eerste_monteur_elektrotechnische_installaties_in_de_gebouwde_omgeving_mbo_amersfoort_25736-1100x700

Opleidingsnummer: 25918

Alle feiten op een rijtje

Past deze opleiding bij jou?

De ‘smart builder’ is tijdens projecten dé schakel tussen bouw en installatie en houdt daarbij het totaaloverzicht. Hij kan als technicus veelzijdig en afwisselend werk verwachten, wat meegaat met de nieuwste ontwikkelingen. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Beroepen als werkvoorbereider, projectleider en adviseur sluiten volledig aan bij zijn brede kennis en ervaringen. Hij heeft een klantvriendelijke houding en een proactieve communicatie met klant, medewerkers en onderaannemers. Daarnaast doet hij  zijn werk in een wisselende en wel herkenbare woning- en utiliteitsbouwomgeving. Een creatieve en intelligente duizendpoot dus!

Kerntaken en processen

 • Verzamelde projectinformatie uitwerken tot een ontwerp
 • Duurzame materialen, systemen en installaties kiezen
 • Ontwerp gereed maken voor aanvraag omgevingsvergunning
 • Uitvoeren van werkvoorbereiding
 • (Deel-)begroting en tekeningen(pakket maken
 • Realiseren van een uitvoeringsplan en alle betrokkenen informeren
 • Begeleiden van de bouw-, installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden van het project
 • Bewaken van de tijd en kosten van de werkzaamheden
 • Tijdige en juiste oplevering van het werk of project

De opleiding vindt plaats op de BTO locatie aan de Gildeweg te Barneveld. De theorie en de praktijkvaardigheden worden gecombineerd (hybride leren). Je volgt de theorie en voert de praktijkvaardigheden (beroepstaken) uit die bij je opleiding horen.

In de theorie krijg je vakken zoals ontwerpen en tekenen, beheren en onderhouden, bouwuitvoering, architectuur, begroten, materiaalkennis, bouwadministratie, computervaardigheden en leidinggeven bij de projecten.  Bij de uitvoering van de beroepstaken ga je dit toepassen. Daarnaast krijg je nog de algemene vakken zoals rekenen, Nederlands, Engels, Burgerschap. Verder krijg je de basisvaardigheden werkvoorbereiding, projectmanagement en leidinggeven. Een goede mondelinge en schriftelijke communicatie is erg belangrijk, hier wordt ook de nodige aandacht aanbesteed.

Tijdens de opleiding kun je (vanaf leerjaar twee/drie) kiezen voor een specialisatie/uitstroomprofiel in bouwkunde, installatie- of elektrotechniek.

 Afhankelijk van jouw motivatie is het ook mogelijk om versneld door de opleiding te gaan en deze eerder af te ronden. 

Als je alle theorie- en praktijkvaardigheden hebt afgerond mag je je proeve van bekwaamheid (PVB) gaan uitvoeren. Met het uitvoeren van je PVB rond je de opleiding af. Na een positieve beoordeling ontvang je jouw diploma en kan je aan de slag als échte smart builder!

Je komt bij de BTO in dienst voor de duur van je opleiding. Je krijgt daarom salaris via de BTO. Je volgt het programma van drie dagen werken bij een van de BTO-lidbedrijven en twee dagen werken en leren op de leerlocatie van BTO. Je kunt op je eigen tempo door de opleiding heen. Wanneer je de lesstof van een leerjaar afgerond hebt, krijg je loonsverhoging. Alle opleidingskosten worden betaald door de BTO, ook ontvang je werkkleding en een laptop.

 • Algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, Burgerschap, Rekenen, enz. Deze vakken sluit je af met een kwalificerende toets.
 • Vaktheorie, zoals Installaties en stelsels, industriële automatisering, aarding en potentiaalvereffening, normenkennis, werkvoorbereiding, projectmatigwerken, e.d. Deze vakken sluit je af met een ontwikkelingsgerichte toets.
 • Keuzedelen. In een keuze deel ga je je verdiepen in een bepaald onderdeel van je vak of je vak met een bepaald onderdeel verbreden. Dit onderdeel wordt afgesloten met een toets of een eindopdracht.
 • Beroepspraktijkvaardigheden. Dit zijn alle praktijkvaardigheden die je moet beheersen om je vak goed uit te kunnen oefenen. Elk onderdeel (werkproces) wordt afgesloten met een beoordeling.
 • Proeve van bekwaamheid. Heb je alle voorgaande onderdelen met een voldoende afgerond, dan mag je je proeve van bekwaamheid gaan doen. Dit betekent dat je zelfstandig een praktijkopdracht uit gaat voeren waar alle werkprocessen in voorkomen en je ook de geleerde theorie moet beheersen.
 • Op je proeve van bekwaamheid volgt een eindbeoordeling. Als deze voldoende is, dan krijg je je diploma.

Je kan gaan werken bij een bouwbedrijf, architechtenbureau, ingenieursbureau, woningbouwvereniging, energiebedrijf, service- en onderhoudsbedrijf of gemeente.

Praktische info

Kom een keer kijken bij ons op school