Ga naar content Ga naar footer

Ziekmelden

Als je ziek bent, meld je je ziek bij de receptie van je onderwijslocatie of leerwerkbedrijf. Het telefoonnummer en tijdstip waarvoor je je ziek moet melden, verschilt per onderwijslocatie

Vermeld bij je ziekmelding:

  • je naam;
  • je mbo-studentennummer;
  • je geboortedatum.

Als je nog geen 18 jaar bent, moet je ouder/verzorger de ziekmelding doorgeven.

Onderwijslocatie en telefoonnummer voor ziekmelden

Locatie Brabantsestraat
School voor Toerisme en Luchtvaartdienstverlening
Recreatie & Evenementen
School voor Uiterlijke Verzorging
Tussen 8.00 en 9.30 uur bel je naar 033 434 5168

Locatie De Nieuwe Poort
School voor Economie en Ondernemen (Niveau 3/4)
MHBO Amersfoort
Tussen 8.00 en 9.30 uur bel je naar 033 422 1444

Locatie Hardwareweg/Modemweg
School voor Techniek
Voor 9.00 uur bel je naar 033 434 5151

Locatie Daam Fockemalaan
Hotelschool Amersfoort
Voor 8.30 uur bel je naar 033 467 8800
Buiten kantooruren mag je ook de voicemail inspreken op 033 467 8850

Locatie Leusderweg
School voor zorg en welzijn
Voor 8.00 uur spreek je de voicemail in op 033 422 1422 
Tussen 8.00 en 8.30 uur bel je naar 033 422 1400

Locatie Sportpark Bokkeduinen
Sportacademie Amersfoort
Voor 8.00 uur en na 14.30 uur spreek je de voicemail in op 033 422 5939
Tussen 8.00 uur en 14.30 uur bel je naar 033 422 5910

Locatie Valutaboulevard
School voor Economie en Ondernemen (niveau 2)
Entree opleidingen
School voor Veiligheid
Voor 9.30 uur bel je naar 033 479 1047

Locatie Sint Laurensdreef, Utrecht
Dutch Healthtec Academy (DHTA)
Voor 8.30 uur bel je naar 030 630 3555 

Bij avondonderwijs kan je je tot 12.00 uur ziekmelden.

Ziekteverzuim

Als je studeert bij MBO Amersfoort, ben je verplicht om alle onderwijsactiviteiten van je opleiding te volgen. Doe je dit niet, dan heet dat ‘verzuim’. Als je vaak zonder goede reden afwezig bent, kan dit ertoe leiden dat je van school moet. En als je nog geen 18 jaar bent, kan verzuim zelfs strafbaar zijn.

Als je ziek bent, is dat voor MBO Amersfoort een aanvaardbare reden voor verzuim. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld een bezoek aan je tandarts, huisarts of specialist. Die afspraken moet je zo mogelijk buiten lestijden om plannen. Ook is het niet de bedoeling om op een lesdag te werken in een bijbaan.

Ziekteverzuimproject

Bij een aantal opleidingen is het ziekteverzuimproject er voor jou. Je wordt dan enkele dagen na de ziekmelding benaderd met de vraag hoe het gaat en of er iets is wat we voor je kunnen doen. Het doel van deze begeleiding is om jou te zien en horen en indien nodig vroegtijdig passende begeleiding en/of ondersteuning te bieden