Ga naar content Ga naar footer
leermeesterbijeenkomst2024

08-03-2024

Leermeesterbijeenkomst Hotelschool Amersfoort

Maandag 4 maart organiseerde de Hotelschool Amersfoort een Leermeesterbijeenkomst in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. Het was met 90 aanwezigen een geslaagde bijeenkomst.

Het stagepact

Na een welkomstwoord van de onderwijsmanager en de coördinator van het BPV-bureau, trapten we af met het bespreken van het stagepact. Hierin zijn natuurlijk afspraken gemaakt, om er samen voor te zorgen dat alle studenten een stage krijgen met de juiste begeleiding en voorwaarden, met als doel stagediscriminatie tegen te gaan. Het is van groot belang dat de leerbedrijven hiervan op de hoogte zijn en waar nodig iets kunnen aanpassen of bijstellen.

Excellent Leerbedrijf

Daarna spraken we over het worden van een ‘excellent’ leerbedrijf voor de Hotelschool Amersfoort. Als school streven we ernaar om een aantal bedrijven als ‘excellent’ leerbedrijf aan te merken, om kwalitatief betere stages aan te bieden in de toekomst. We bespraken wat er voor nodig is om een excellent leerbedrijf te worden en wat dit vraagt van de praktijkopleider en bovenal van de ondernemer. Welke voordelen heeft het voor het bedrijf en voor de student.

Onderwijs van de toekomst

Vervolgens stond het onderwijs van de toekomst op het programma. We lichtten dit toe en de veranderingen die daarmee gepaard gaan. In september gaan we starten met de vernieuwde opleiding gastheer/gastvrouw. Een aantal enthousiaste praktijkopleiders hebben zich aangemeld om mee te denken in het vormgeven van de opleiding.

Ook een oud-student van de Hotelschool was aanwezig om te vertellen wat het hem gebracht heeft. Hij is nu Chef-kok bij de Proeverij de Open Keuken en is van plan volgend jaar zijn eigen zaak te beginnen.

Stephan Epskamp, coördinator van het BPV-bureau kijkt terug op een geslaagde leermeesterbijeenkomst:

Leermeesters werden door ons meegenomen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van het stagepact, samenwerkend leren en ETO. Zo kunnen we samen optrekken om de student zo goed mogelijk onderwijs te bieden dat aansluit op de praktijk.