Ga naar content Ga naar footer

Studiefinanciering

Wanneer je een BOL opleiding doet, heb je recht op een studentenreisproduct waarmee je gratis kan reizen, ook wanneer je jonger dan 18 jaar bent. 

Het kwartaal na je 18e verjaardag heb je als BOL student recht op studiefinanciering. De kinderbijslag stopt op dat moment. Studiefinanciering is geld om je opleidingskosten van te kunnen betalen en vraag je zelf aan bij DUO. Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: 

  1. De basisbeurs
  2. Een aanvullende beurs
  3. De mogelijkheid om te lenen
  4. Het studentenreisproduct 

Hoeveel basisbeurs je ontvangt hangt af van of een thuis- of uitwonende student bent. En de aanvullende beurs die je ontvangt wordt berekend over het inkomen van je wettelijk vertegenwoordigers. Op de site van DUO vind je de bedragen. 

Studiefinanciering is voor niveau 3 en 4 een prestatiebeurs. Dit houdt in dat je vier jaar recht hebt op de basisbeurs en aanvullende beurs. Dit plus het reisproduct worden pas een gift wanneer je binnen 10 jaar een diploma haalt op minimaal niveau 3. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat je studiefinanciering krijgt voor een MBO niveau 3 of 4 opleiding. Dit noemt DUO de diplomatermijn. Op niveau 1 en 2 zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct altijd een gift. 
Een lening betaal je altijd terug. 

Lesgeld betalen 

Wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht om het wettelijk vastgestelde bedrag aan lesgeld te betalen. De hoogte van dit bedrag verschilt per schooljaar. In het Financieel Reglement vind je het les- en cursusgeld dat wettelijk is vastgelegd voor 23-44. 

Rechten en plichten als BBL-student 

Wanneer je een BBL opleiding doet (werken/leren) heb je géén recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct.​ Het is raadzaam om met je werkgever afspraken te maken over salaris, arbeidsvoorwaarden en bekostiging van BBL cursusgeld en leermiddelen. 

Ben je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder? Dan krijg je van MBO Amersfoort een rekening voor BBL cursusgeld.​ Hierover lees je meer in het Financieel Reglement.