Ga naar content Ga naar footer

Onderwijs

Onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst

Praktijkovereenkomst (POK) 

Wanneer je beroepspraktijkvorming (BPV) gaat doen, sluit je een praktijkovereenkomst af. Hierin staan de afspraken tussen jou, MBO Amersfoort en het bedrijf waar je je BPV volgt. Deze praktijkovereenkomst wordt door deze partijen ondertekend. Het is belangrijk dat deze ondertekening geregeld is, voordat je de BPV gaat volgen. Dit is onder andere omdat je dan pas verzekerd bent voor je BPV. 

Wanneer je een BBL-opleiding volgt, sluit je de POK af met de school en het bedrijf waar je werkt. De POK is géén arbeidsovereenkomst, maar regelt de afspraken tussen student, school en bedrijf. Heb je op 1 oktober geen werkgever gevonden en dus geen POK, dan bekijken we samen welke mogelijkheden er voor jou zijn om een opleiding te volgen in de BOL. 

Algemene voorwaarden examendeelname 

Wanneer het je niet lukt je diploma te halen binnen de tijd die daarvoor staat, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat je ingeschreven wordt als examendeelnemer. Je bent dan geen student meer en volgt geen onderwijs of beroepspraktijkvorming meer. Op je inschrijving zijn de rechten en plichten uit het studentenstatuut en de opleidingsgids van toepassing. Daarnaast gelden de algemene voorwaarden examendeelname. 

Jaarlijkse aanpassing voorwaarden 

De voorwaarden bij de overeenkomsten worden elk jaar aangepast op de veranderingen in de wetgeving. De nieuwe voorwaarden gelden voor alle studenten van MBO Amersfoort, ook als je eerder met de opleiding bent begonnen. 

Leren op school of in de praktijk

Het mbo onderwijs kent twee leerwegen, de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 

Leren op school
(BOL = beroepsopleidende leerweg) 

BOL is een combinatie van leren en stage. Met BOL zit je vijf dagen in de week op school. Daar maak je op een afwisselende manier kennis met de theorie. De praktijkervaring doe je op met stages. 

 

Leren in de praktijk
(BBL = beroepsbegeleidende leerweg) 

BBL is een combinatie van leren en werken. Met BBL zit je één dag in de week op school en werk je vier dagen in de week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk. De theorie en begeleiding krijg je op school.