Ga naar content Ga naar footer

Examineren en diplomeren

Net als op de middelbare school is er bij MBO Amersfoort een verschil tussen het onderwijs en de examens. Bij het onderwijs horen allerlei toetsen en beoordelingen. En aan het eind van je opleiding doe je examens om een diploma te krijgen. Die examens zijn op het niveau van een ‘beginnend beroepsbeoefenaar’. Zo kun je laten zien dat je voldoet aan de diploma-eisen die bij jouw opleiding horen. Afhankelijk van jouw mogelijkheden en die van school kun je je opleiding sneller doorlopen en afsluiten met het examen.

Onderwijs
Bij elke opleiding en ieder opleidingsniveau horen andere kennis en vaardigheden. Want een administrateur doet heel ander werk dan een verzorgende of een elektricien. Werkgevers vinden het heel belangrijk dat jij de kennis, vaardigheden en beroepshouding hebt die horen bij een beginnend beroepsbeoefenaar. Daarom krijg je tijdens je opleiding opdrachten en toetsen om die kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Op school speel je beroepssituaties na. En je leert het vak ook in de echte praktijk. Daarbij besteden we  aandacht aan jouw beroepshouding. Je docenten beoordelen regelmatig hoe jij je ontwikkelt. Dan bespreken we ook met jou wat de volgende stap wordt in jouw opleiding. Zo word je steeds meer een (beginnend) vakman of vakvrouw, met de juiste beroepshouding.

Examen
Om een diploma te krijgen, moet je slagen voor je examens. Er zijn specifieke en algemene examens. De algemene zijn vakken zijn landelijk verplicht. Zoals taal en rekenen. Het maakt niet uit voor welk beroep je leert: alle studenten op een bepaald mbo-niveau moeten die examens maken.

Daarnaast zijn er dus ook specifieke examens. Daarmee testen we of jij jouw kennis en vaardigheden in de praktijk kunt toepassen. Ook beoordelen we of je de juiste beroepshouding hebt. Met andere woorden: of je geschikt bent voor je vak. Soms zijn er aparte examenonderdelen voor vakkennis en/of vaardigheden.

Wanneer kun je examen doen?

Je kunt een examen(onderdeel) afleggen als je de lessen hebt gevolgd die daarbij horen. De opdrachten of toetsen die bij die lessen hoorden, moet je gemaakt hebben volgens de gestelde eisen. Het onderwijsteam en jouw studieloopbaanbegeleider beslissen in overleg met jou wanneer jij examen kunt doen.

Aan het begin van je opleiding krijg je een opleidingsgids. Daarin staat hoe het onderwijs eruitziet, wat het examen inhoudt, welke diploma-eisen er zijn en welke regels er gelden.

Wil je meer informatie over Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen? Kijk dan op de website van het Kennispunt MBO.