Ga naar content Ga naar footer

Sociaal werker

BOL, BBL, BBL februari, BOL februari

Niveau 4

Leusderweg 30 Amersfoort

Leusderweg 30 Amersfoort

Jij herkent het talent in mensen, dat zij zelf even niet zien. Jij ziet de kracht van iemand, die dat zelf niet zo voelt. Als sociaal werker help je mensen die hun weg in de maatschappij niet goed kunnen vinden. Mensen van verschillende leeftijden met verschillende achtergronden. Je stimuleert ze zo het beste uit zichzelf te halen. Zodat ze weer mee kunnen doen in de samenleving.

Ben jij hulpvaardig, tactvol en flexibel? Kan je je goed inleven in anderen en tegelijkertijd voor jezelf opkomen? Kan jij snel een vertrouwensband met anderen opbouwen?

Deze Sociaal werker-opleiding is dan een mooie stap voor jou!

sociaal_werker_opleiding_mbo_amersfoort_25615-1100x700

Opleidingsnummer: 25958

Alle feiten op een rijtje

Past deze opleiding bij jou?

Je ondersteunt mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving, bijvoorbeeld in maatschappelijk werk. Denk aan kinderen met gedragsproblemen, mensen met psychische problemen, gedetineerden, daklozen of mensen met schulden. Je brengt de hulpvraag in kaart en komt met passende oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van, financiën, werk en opleiding. Maar ook bij sociale relaties en zingeving. Dat doe je samen met cliënten, vrijwilligers en bijvoorbeeld politie, gemeente, gezondheidszorg en onderwijs. Door jouw betrokkenheid en begeleiding zien mensen weer licht aan het einde van de tunnel. Voor hen maak jij écht het verschil!

Elke hulpvraag is weer anders, en dat maakt jouw werk erg afwisselend. Je luistert goed en weet naar welke instanties je een cliënt het beste kunt verwijzen. Je voelt je betrokken bij andere mensen, maar kunt, als dat nodig is, ook de nodige afstand bewaren. Tijdens onverwachte situaties kan je goed improviseren. Dit werk kun je alleen goed doen als je een vertrouwensband opbouwt met je cliënten, zodat je sneller problemen kan signaleren en oplossingen kan aandragen. Natuurlijk maak je rapporten en dossiers, zodat alle instanties dezelfde kennis hebben.

Hoe kun je iemand helpen met schulden? Hoe onderzoek je welke ondersteuning mensen nodig hebben? Dit en veel meer leer je tijdens de opleiding Sociaal werker, ook wel Social work genoemd. Kort gezegd: je leert hoe je mensen kunt mee laten doen in de samenleving.

Je leert omgaan met mensen van alle leeftijdsgroepen en met verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld mensen met schulden, tienermoeders, scholieren of gehandicapten. Je leert hoe je hen kan ondersteunen in het omgaan met geld, wonen, werk, sociale relaties en hun lichamelijke en psychische gezondheid. Hoe je daar zelf praktisch mee kan helpen, maar ook hoe je doorverwijst naar andere instanties. Je gaat aan de slag met het maken van een plan van aanpak en leert hoe je groepsactiviteiten organiseert.

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding. Maar natuurlijk krijg je ook vakgerichte uren, zoals voorlichting en advies, recht, schuldhulpverlening en het opstellen van dienstverleningsplannen. Je kunt extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Tijdens de opleiding Sociaal werker werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je voert gesprekken en achterhaalt welke behoeften er zijn.
 • Je maakt plannen van aanpak, adviseert en informeert je klanten.
 • Je ondersteunt klanten bij praktische zaken, juridische en financiële vragen.
 • Je werkt aan samenwerking en versterkt sociale netwerken van klanten.
 • Je houdt de administratie bij en evalueert de dienstverlening.

Met je diploma van de opleiding Sociaal werker kun je aan de slag bij veel organisaties. Bijvoorbeeld bij gemeenten (wijkgerichte welzijnswerk), centra voor werk en inkomen, organisaties voor algemeen maatschappelijk werk, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, slachtofferhulp, schuldhulpverlening, woningbouwcorporatie, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Wil je verder studeren? Dat kan! Met deze opleiding kun je doorstromen naar een hbo-opleiding. Je kan bijvoorbeeld denken aan:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Cultureel en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Praktische info

Kom een keer kijken bij ons op school