Opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

LET OP: WACHTLIJST

Mededeling december 2021
Voor de februari instroom van deze opleiding geldt een wachtlijst. We adviseren je om je toch aan te melden. Bij de start van de opleiding bekijken we de definitieve lijst met aanmeldingen. Dan kun je alsnog geplaatst worden of we maken in overleg met jou een alternatief opleidingsplan. Als dit plan niet naar wens is, ben je uiteraard niet gebonden aan je inschrijving.


Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben je zorgzaam en kun je je gemakkelijk verplaatsen in de belevings- en leefwereld van een kind of jongere. Je creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Afhankelijk van de setting kan je een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers en ben je het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokken bij interne collega’s en externe deskundigen. Voor het management kun je een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. Je weet van aanpakken en toont een ondernemende houding.

Opleidingspecificaties