Opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

LET OP: WACHTLIJST

Mededeling 9 juli 2021
Deze opleiding zit vol! Als je je aanmeldt voor deze opleiding word je op een wachtlijst geplaatst. We adviseren je om je toch aan te melden. De laatste week van de zomervakantie bekijken we de definitieve lijst met aanmeldingen. Dan kun je alsnog geplaatst worden of we maken in overleg met jou een alternatief opleidingsplan. Als dit plan niet naar wens is, ben je uiteraard niet gebonden aan je inschrijving.


Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben je zorgzaam en kun je je gemakkelijk verplaatsen in de belevings- en leefwereld van een kind of jongere. Je creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Afhankelijk van de setting kan je een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers en ben je het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokken bij interne collega’s en externe deskundigen. Voor het management kun je een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. Je weet van aanpakken en toont een ondernemende houding.

Opleidingspecificaties