Opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben je zorgzaam en kun je je gemakkelijk verplaatsen in de belevings- en leefwereld van een kind of jongere. Je creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Afhankelijk van de setting kan je een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers en ben je het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokken bij interne collega’s en externe deskundigen. Voor het management kun je een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. Je weet van aanpakken en toont een ondernemende houding.

Opleidingspecificaties