Ga naar content Ga naar footer

MBO Studentenfonds

Het MBO Studentenfonds geeft een financiële vergoeding aan (BOL) studenten van MBO Amersfoort, die:

  1. lid zijn van de studentenraad, medezeggenschap, of bestuur van studentenorganisatie;
  2. naar oordeel van MBO Amersfoort zich bestuurlijk en/of maatschappelijk inzetten dat in belang MBO Amersfoort is;
  3. minderjarig zijn en de verplichte leermiddelen niet kunnen betalen;
  4. vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.

Kom jij in aanmerking voor leermiddelen (in bruikleen) vanuit het MBO Studentenfonds?

Het MBO studentenfonds is er voor minderjarige BOL-studenten van wie de ouders en verzorgers de verplichte leermiddelen niet kunnen betalen. Sluit jouw situatie aan bij de onderstaande voorwaarden? Doe dan een aanvraag via het aanvraagformulier.

  1. Bij aanvang van de opleiding op 1 augustus 2024 ben je jonger dan 21 jaar;
  2. Jij staat ingeschreven voor een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding;
  3. De financiële situatie van jouw wettelijke vertegenwoordiger is zo dat zij de kosten voor leermiddelen niet kunnen betalen. Het gezinsinkomen is onder 150% van de bijstandsnorm. Dit kan aantoonbaar gemaakt worden door een bevestiging van stichting leergeld, een uitkeringsspecificatie, een U-pas, een bewijsstuk van de Voedselbank, loonstrook, jaaropgaaf, schuldsanering of bewindvoerder.

Sluit jouw situatie niet aan bij de voorwaarden omdat je ouder bent dan 21 jaar of een BBL opleiding doet? Neem dan voor een informatief gesprek contact op met het FIS: FIS@mboamersfoort.nl

Wanneer aanvragen?

Je kunt een aanvraag doen zodra je bent aangenomen bij de BOL opleiding binnen MBO Amersfoort. Doe dit uiterlijk binnen 3 maanden na start van de opleiding. Aanvragen die buiten deze termijnen worden gedaan, worden niet in behandeling genomen.

Wat wordt er vergoed?

Leermiddelen zoals: boeken en licenties, een laptop, messen-set, kappersschaar en werkkleding/ uniform.

Let op!
De leermiddelen worden door school (in bruikleen) aangeboden. Je koopt de leermiddelen niet zelf, dit doet school voor jou. Er kunnen geen declaraties in behandeling worden genomen.

Welke kosten vallen niet onder het MBO Studentenfonds?

De regeling is niet van toepassing op kamp/introductie/excursieskosten. Ook vallen reiskosten en de kosten voor de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet onder het Studentenfonds.

 

Aanvraagformulier leermiddelen (in bruikleen) vanuit het MBO Studentenfonds

Doe hier een aanvraag bij het MBO Studentenfonds voorleermiddelen (in bruikleen) vanuit het MBO studentenfonds. 

Aanvragen in de periode 18 juli tot en met 23 augustus 2024 worden vanaf 27 augustus op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Aanvraagformulier