Ga naar content Ga naar footer
opleidingschool-mbo-amersfoort-erkend

23-06-2023

Opleidingsschool MBO Amersfoort erkend

Amersfoort, 23 juni 2023 - Opleidingsschool MBO Amersfoort. Samen voor MBO in praktijk is door de minister van OCW erkend als opleidingsschool. Het is een samenwerkingsverband tussen MBO Amersfoort, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht. Samen slaan zij de handen ineen voor het meer en beter opleiden van mbo-docenten, het verbinden van theorie en praktijk en het stimuleren van vernieuwing.

De opleidingsschool startte in 2019 en had vier jaar om het ontwikkelplan uit te voeren om opleidingsschool te worden. In deze jaren is met enorm veel kundige en bevlogen mensen gewerkt aan de realisatie hiervan. Hierbij kun je denken aan werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders en bestuurders. Want samen opleiden kun je écht alleen samen.

Marlies Verkuijlen, voorzitter College van bestuur MBO Amersfoort:

Onze opleidingsschool zie ik als een grote meerwaarde. Door de handen ineen te slaan leveren we een maatschappelijke bijdrage aan het opleiden van docenten en leiden we samen docenten op met recente kennis en kunde, die zijn toegerust voor de praktijk. Hiernaast draagt de opleidingsschool bij aan een lerende cultuur binnen MBO Amersfoort.

Waardering

In april 2023 ging de commissie Beoordelingsgerichte peer review met uiteenlopende betrokkenen in gesprek. De commissie formuleerde een positief oordeel over de bereikte basiskwaliteit dat op 16 juni 2023 werd overgenomen door de minister. De commissie waardeerde onder andere het oriëntatieprogramma, de onderlinge nauwe samenwerking en de passende en persoonlijke begeleiding.

Marlies Verkuijlen, voorzitter College van bestuur MBO Amersfoort:

Met dit oordeel kunnen en willen wij als MBO Amersfoort gezamenlijk docenten blijven opleiden – geen overbodige luxe in tijden van het lerarentekort. Op naar nog vele mooie jaren van samenwerking en ontwikkeling van alle betrokkenen! En extra reden voor een feestje, tijdens de Onderwijstalentmiddag van 28 juni!