Missie – Visie – Merkwaarden

Missie

Wij bieden jonge mensen een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij. Bij ons vinden studenten een inspirerende en levendige werk- en leeromgeving, waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun maatschappelijke rol als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. Onze kleinschaligheid bevordert de betrokkenheid en verbondenheid bij studenten en medewerkers. Vanuit onze wortels in het interconfessionele onderwijs staan wij open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen. Wij hechten aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede beroepsopleiding de basis vormt voor een succesvolle carrière. Goed onderwijs moet aansluiten bij processen in het maatschappelijk verkeer, werk-processen in bedrijven en opleidingsprocessen in vervolgonderwijs. Leren en handelen in actuele praktijksituaties zijn onmisbaar voor de aansluiting op de arbeidsmarkt. Niet alleen kennis en vaardigheden zijn hierbij belangrijk, maar ook de houding van studenten. Hier werken docenten en praktijkopleiders samen met de studenten aan.

Merkwaarden

Toegankelijk: Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom, ongeacht levens- of geloofsovertuiging. Je kunt bij ons kiezen uit een breed aanbod van opleidingen, van entree-opleidingen tot de voorbereidende HBO-leerweg (mhbo). Bij ons krijg je aandacht en voel je je veilig. Wij leren je om meer inzicht te krijgen in levensbeschouwelijke aspecten van de maatschappij.

Ondernemend: Bij MBO Amersfoort kun je werken aan je kennis, vaardigheden én houding. Daarbij staat onderwijs centraal. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap. Je krijgt de gelegenheid om in de praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld in één van de onderwijsbedrijven. Je maakt deel uit van een organisatie die midden in de samenleving staat, met veel samenwerkingspartners.

Vakkundig: Bij MBO Amersfoort leer je een vak van vakmensen. In een overzichtelijke omgeving werk je samen met docenten en praktijkopleiders aan jouw toekomst. Mensen die weten waar het in de beroepspraktijk om draait. Je kunt kiezen uit meer dan 150 opleidingen, van horeca en toerisme, techniek, gezondheidszorg, beveiliging, sport tot economie en nog veel meer.