Ga naar content Ga naar footer

(online) 1-op-1 gesprek

Datum en tijd in overleg

Wil jij in september starten met een opleiding maar ben je er nog niet helemaal uit? Of wil je graag wat meer weten over een bepaalde opleiding? Vraag dan nu een (online) 1-op-1 gesprek aan en stel al jouw vragen!

Welke vraag heb jij?

Ik heb een vraag over een specifieke opleiding:

Selecteer de opleiding waar jij interesse in hebt en een docent van deze opleiding neemt contact met je op.

Ik weet nog helemaal niet wat ik wil doen:

Vraag een studiekeuzegesprek aan en onze studiekeuzecoach kijkt samen met jou wat bij jou past!De studiekeuzegesprekken zullen bij ons op locatie plaatsvinden. Tijd en datum altijd in overleg. 

Ik wil in gesprek over begeleiding of studeren met een handicap:

Kies voor Studentendienstverlening. De medewerkers van de studentendienstverlening geven advies en denken graag met je mee.

Ik heb een vraag over financiën en de bekostiging van leermiddelen:

De medewerkers van het Financieel Spreekuur (FIS) kunnen je relevante financiële informatie geven.

Kies hieronder het onderwerp of de richting waarover je in gesprek wilt.